Baza Danych o Odpadach - nowe obowiązki przedsiębiorcy


Czekają Nas wielkie zmiany dotyczące ochrony środowiska, które dotykają praktycznie każdego uczestnika obrotu gospodarczego. Kupiłeś rolkę folii stretch? Oddałeś makulaturę, która zalegała na magazynie? A masz numer BDO? Jeżeli nie, to uważaj na kontrolę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Baza Danych o Odpadach - nowe obowiązki przedsiębiorcy
fot. pixabay.com

Ostatnie miesiące to nasilona debata dotycząca zjawiska smogu i składowania odpadów. Problem jest globalny i wymaga podjęcia strategicznych decyzji, których celem jest utrzymanie jakości środowiska naturalnego oraz zasobności surowców na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie społeczeństw w przyszłości. Ratyfikowane w 2016 roku Porozumienie Paryskie i transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dotyczą praktycznie każdego przedsiębiorcy. Jednym z priorytetów pakietu GOZ  jest osiągnięcie 50% poziomu recyklingu do końca 2019 roku (aktualny poziom wg. GUS wynosi 27%), dalsze podnoszenie poziomu recyklingu do 65% oraz redukcja do 10% strumienia odpadów trafiających na składowiska do końca 2035 roku.

Najważniejszym narzędziem służącym do kontroli przepływu odpadów, opakowań i niektórych produktów wytwarzanych i wprowadzanych przez przedsiębiorców jest Baza Danych o Odpadach (BDO). Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, system obowiązuje od dnia 24.07.2018 r.. Obowiązkiem rejestracji objęto wszystkie podmioty, zobowiązane do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami, firmy wprowadzające niektóre produkt, podmioty wprowadzające opakowania, a ostatnio dodano dział dla firm wytwarzających odpady.  Prowadzenie działalności od tego czasu bez wymaganego rejestru jest uznawane za działanie nielegalne podlegającej karze grzywny, a nawet aresztu.

Ponieważ rejestr BDO jest rejestrem otwartym, każdy może wejść na stronę www.bdo.mos.gov.pl i po numerze NIP sprawdzić czy dany przedsiębiorca spełnia swoje ustawowe obowiązki. Transparentność systemu podnosi obowiązek umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że numer powinien znajdować się przede wszystkim na fakturach VAT. Nie można jednak zapomnieć o innych dokumentach takich jak paragony czy umowy kupna - sprzedaży. Za brak realizacji tego obowiązku przedsiębiorcy grożą wysokie kary pieniężne od 1 000 zł do     1 000 000 zł.

Umieszczanie tego numeru jest istotne nie tylko w przypadku wprowadzającego produkt w opakowaniu, ale także dla dystrybutora produktów w opakowaniach. Art. 41 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi mówi, że: „Zakazuje się dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru.” Dystrybutor zatem musi upewnić się, że wprowadzający, od którego kupił produkt w opakowaniu, jest wpisany w odpowiednim dziale w rejestrze BDO. Pierwszym stopniem weryfikacji jest sprawdzenie czy numer BDO został umieszczony przez wprowadzającego na fakturze sprzedaży.

Pierwszą grupę podlegającą rejestracji stanowią wszystkie podmioty, które wprowadzają takie produkty jak samochody, akumulatory, baterie, opony, oleje smarowe, sprzęt elektroniczny. Drugą wszystkie firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Najczęściej problem pojawia się gdy zaglądniemy do działu VI wniosku BDO, w którym zarejestrować muszą się firmy z trzeciej grupy, czyli wprowadzające opakowania i produkty w opakowaniach. Ponieważ opakowaniem w rozumieniu ustawy “jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.”, w tej definicji znajdzie się zarówno paleta, kartony, folia stretch, jak i np. pojemniki na żywność na wynos. Ustawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku lub recyklingu wprowadzanych opakowań. Można to zrealizować samodzielnie lub za pomocą Organizacji Odzysku Opakowań, przy czym ustawowy termin złożenia sprawozdań za rok poprzedni to 15 marca. Brak sprawozdania w tym terminie będzie skutkować wniesieniem opłaty produktowej, która jest związana z niezapewnieniem odpowiedniego poziomu recyklingu lub odzysku. Opłata produktowa za tworzywa sztuczne wynosi 2,70 zł/kg, za makulaturę 0,70 zł/kg, do tego dochodzi opłata za zapewnienie kampani edukacyjnych, która wynosi 2% wartości opakowań netto, Jeżeli doliczymy  do tych opłat jeszcze mandat zaczynający się od 5000 zł, a kończący na 1 000 000 zł, to może się okazać, że nie złożenie w terminie raportu o opakowaniach będzie jednym z najdroższych przeoczeń w firmie. 

            Czwartą grupą przedsiębiorstw, których w dniu 01.01.2019 r. wraz z  aktualizacją formularza wniosku BDO o dział XII, objął obowiązek rejestracji są wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Ten dział dotyczy każdego wytwórcę odpadów innych niż odpady komunalne z kilkoma odstępstwami, wtedy gdy ewidencja nie jest wymagana i dotyczy np. biomasy. Nie jest  istotne czy przekazujemy makulaturę, żarówki czy złom. Przedsiębiorstwo  musi posiadać wpis do BDO, w innym wypadku firma transportująca odpady może odmówić wykonania usługi.

BDO zmienia sytuację na rynku odpadów. Potrzeba zmian w ochronie środowiska jest olbrzymia, a im szybciej  firmy zauważą nowe obowiązki, tym taniej je zrealizują. Jednocześnie w Polsce dodatkowe możliwości zyskała Inspekcja Środowiska, mogąc kontrolować firmy 24h/dobę bez zapowiedzi. Jednak nie wzmożone kontrole powinny być czynnikiem mobilizującym przedsiębiorców do ochrony środowiska, tylko faktyczna świadomość wpływu człowieka na występowanie globalnych problemów z klimatem i postępującą degradacją naturalnych zasobów ziemi.

Bartosz Sierżęga współwłaściciel Grupy EKOPRO, doktorant UZ, inżynier środowiska zajmujący się gospodarką odpadami, opakowaniami i emisjami w przedsiębiorstwach wdrażających model GOZ i dostosowujących się do założeń Porozumienia Paryskiego.

Magazyn Biznes Lubuski nr 2(42)/2019

Komentarze
  • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Bądź na bieżąco! Możliwość otrzymywania najważniejszych informacji publikowanych w portalu BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.