ZUS: Wszystko o ZUS IWA i obliczaniu składki wypadkowej za 2013 r.


Zbliża się termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie ustalona za dany rok kalendarzowy. Kogo dotyczy ten obowiązek oraz w jakim terminie i jakie formalności należy dopełnić – na te pytania specjalnie dla portalu BiznesLubuski.pl odpowie ekspert oddziału ZUS w Zielonej Górze.

ZUS: Wszystko o ZUS IWA i obliczaniu składki wypadkowej za 2013 r.
Fot. bibliotekakp.pl

W terminie do 31 stycznia 2014 r. płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2013 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

  1. Byli zgłoszeni (nieprzerwanie) jako płatnik składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2014 r.,
  2. W 2013 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  3. Byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2013 r.

Należy zaznaczyć, że nieprzerwanie zgłoszonym w ZUS jest ten płatnik, u którego w każdym z miesięcy 2013 r. przynajmniej jedna osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie ma zatem ten, który choć w jednym miesiącu 2013 r. nie był płatnikiem składki wypadkowej (tzn. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu). Obowiązku przekazania informacji ZUS IWA nie ma też płatnik, który w 2013 r. był nieprzerwanie płatnikiem składki wypadkowej, ale w styczniu 2014 r. nie zgłaszał ani jednej osoby do tego ubezpieczenia.

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych należy podzielić sumę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Przy ustalaniu tej liczby, w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego. Ponieważ informację ZUS IWA za 2013 r. składają płatnicy zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., przy ustalaniu liczby ubezpieczonych liczba miesięcy zawsze wynosi 12. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się osób, które: cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zostały powołane do zasadniczej służby wojskowej i mają za dany miesiąc rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny nie podlegają one ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień). W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się natomiast osoby, które przez cały miesiąc pobierały wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne albo zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych w informacji ZUS IWA lub przekaże w tej informacji nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, ZUS ustala, w drodze decyzji, stopę procentową tej składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 1 ustawy). Płatnik składek zobowiązany jest opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeśli w wyniku nieprzekazania informacji ZUS IWA (lub przekazania nieprawdziwych danych) nastąpi zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS ustala stopę procentową tej składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 2 ustawy).

W obydwu wyżej wymienionych przypadkach płatnik składek zobowiązany jest złożyć brakującą informację lub dokonać korekty informacji.

Beata Leszyk kierownik Referatu Wydziału Ubezpieczeń i Składek

(opr. D. Nowak)

 

 

Komentarze
  • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Bądź na bieżąco! Możliwość otrzymywania najważniejszych informacji publikowanych w portalu BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.