ZUS: Wszystko o ZUS IWA i obliczaniu składki wypadkowej za 2013 r.


Zbliża się termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie ustalona za dany rok kalendarzowy. Kogo dotyczy ten obowiązek oraz w jakim terminie i jakie formalności należy dopełnić – na te pytania specjalnie dla portalu BiznesLubuski.pl odpowie ekspert oddziału ZUS w Zielonej Górze.

ZUS: Wszystko o ZUS IWA i obliczaniu składki wypadkowej za 2013 r.
Fot. bibliotekakp.pl

W terminie do 31 stycznia 2014 r. płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2013 r. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

  1. Byli zgłoszeni (nieprzerwanie) jako płatnik składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2014 r.,
  2. W 2013 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  3. Byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2013 r.

Należy zaznaczyć, że nieprzerwanie zgłoszonym w ZUS jest ten płatnik, u którego w każdym z miesięcy 2013 r. przynajmniej jedna osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie ma zatem ten, który choć w jednym miesiącu 2013 r. nie był płatnikiem składki wypadkowej (tzn. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu). Obowiązku przekazania informacji ZUS IWA nie ma też płatnik, który w 2013 r. był nieprzerwanie płatnikiem składki wypadkowej, ale w styczniu 2014 r. nie zgłaszał ani jednej osoby do tego ubezpieczenia.

Aby ustalić liczbę ubezpieczonych należy podzielić sumę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Przy ustalaniu tej liczby, w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego. Ponieważ informację ZUS IWA za 2013 r. składają płatnicy zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., przy ustalaniu liczby ubezpieczonych liczba miesięcy zawsze wynosi 12. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.

W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się osób, które: cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zostały powołane do zasadniczej służby wojskowej i mają za dany miesiąc rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny nie podlegają one ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień). W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się natomiast osoby, które przez cały miesiąc pobierały wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne albo zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych w informacji ZUS IWA lub przekaże w tej informacji nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, ZUS ustala, w drodze decyzji, stopę procentową tej składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 1 ustawy). Płatnik składek zobowiązany jest opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeśli w wyniku nieprzekazania informacji ZUS IWA (lub przekazania nieprawdziwych danych) nastąpi zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ZUS ustala stopę procentową tej składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych (art. 34 ust. 2 ustawy).

W obydwu wyżej wymienionych przypadkach płatnik składek zobowiązany jest złożyć brakującą informację lub dokonać korekty informacji.

Beata Leszyk kierownik Referatu Wydziału Ubezpieczeń i Składek

(opr. D. Nowak)

 

 

Komentarze
  • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Już niebawem zostanie uruchomiona możliwość otrzymywania informacji publikowanych na BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.