Bezrobocie spada w lubuskiem


W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 704 osoby (o 3,5%). W stosunku do czerwca 2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2361 osób (o 10,8%).

Bezrobocie spada w lubuskiem
fot. pixabay.com

Na koniec czerwca 2019 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 19507 bezrobotnych, w tym 11718 kobiet, które stanowiły 60,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 704 osoby (o 3,5%). W stosunku do czerwca
2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2361 osób (o 10,8%).

W czerwcu odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zarówno wśród osób poprzednio pracujących (o 576 osób), jak również wśród osób dotychczas nie pracujących (o 128 osób).

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w trzynastu powiatach, największy w:

 • nowosolskim – o 172 osoby,
 • międzyrzeckim – o 97 osób,
 • żarskim – o 60 osób,
 • świebodzińskim – o 57 osób,
 • zielonogórskim (grodzkim) – o 56 osób.

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w powiecie gorzowskim (ziemskim) – o 7 osób.

W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano w czerwcu 2899 nowych bezrobotnych (o 489 osób mniej niż w miesiącu poprzednim).

W powiatowych urzędach pracy z ewidencji bezrobotnych wyłączono w czerwcu 3603 osoby (o 402 mniej niż w miesiącu poprzednim). 

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w ostatnim dniu maja 2019 r. stanowili 5,3% w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był niższy o 0,1 punktu procentowego od wskaźnika krajowego (5,4%).

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 4,8%, natomiast
w podregionie zielonogórskim 5,6%.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach:

 • międzyrzeckim – 11,1%,
 • strzelecko-drezdeneckim – 9,1%,
 • krośnieńskim – 8,6%.

Najniższą odnotowano w powiatach:

 • gorzowskim (grodzkim) – 2,3%,
 • słubickim – 2,6%,
 • zielonogórskim (grodzkim) – 3,1%.

W czerwcu 2019 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 8888 osób będących długotrwale bezrobotnymi, tj. 45,6% ogółu. W tym miesiącu zarejestrowało się 725 osób długotrwale bezrobotnych, a wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 938 osób tej kategorii. Wśród wyłączeń dominowały:

 • podjęcie pracy – 268 osób (28,6%),
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 200 osób (21,3%).

Najwięcej długotrwale bezrobotnych odnotowano w powiatach:

 • międzyrzeckim – 55,6%,
 • nowosolskim – 53,9%.

W trudnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec czerwca, w województwie lubuskim, było ich 5597 osób, czyli 28,7% ogółu bezrobotnych. W tym miesiącu zarejestrowano 617 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a wyłączono z ewidencji bezrobotnych 753 osoby. 

Jedną z liczniejszych grup bezrobotnych są osoby do 30 roku życia. W tej kategorii na koniec czerwca zarejestrowanych było 4768 bezrobotnych, tj. 24,4% ogółu.
W tym miesiącu zarejestrowało się 975 osób w wieku do 30 lat, wyrejestrowano 1203 osoby, a 32 utraciły status osoby będącej w tej kategorii bezrobotnych. 

Na koniec czerwca najwięcej osób bezrobotnych objętych było aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w ramach:

 • odbywania stażu – 1624 osoby,
 • zatrudnienia przy pracach interwencyjnych – 703 osoby,
 • odbywania prac społecznie użytecznych – 380 osób,
 • zatrudnienia przy robotach publicznych – 339 osób,
 • zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 97 osób.

W czerwcu 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 3510 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 757 mniej niż w maju. 


Źródło: Urząd Statystyczny Zielona Góra

Zobacz także:
Komentarze
 • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Bądź na bieżąco! Możliwość otrzymywania najważniejszych informacji publikowanych w portalu BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.