M. Bojanowska: Split payment kompaktowo


O mechanizmie podzielonej płatności, która od 1 lipca 2018 r. ma być m.in. narzędziem dla przedsiębiorców do ochrony przed skutkami transakcji z nierzetelnymi kontrahentami, słychać już od dawna. A jak to robić i z czym będzie się to wiązało w praktyce?

M. Bojanowska: Split payment kompaktowo
fot. pixabay.com

Idea i zastosowanie

Rozdzielenie płatności w obrocie gospodarczym na wartość netto i VAT na osobne rachunki bankowe ma na celu ograniczenie oszustw skarbowych polegających na wyłudzaniu podatku VAT, m.in. poprzez fakt, iż środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegały ograniczonym prawom dysponowania nimi, tzw. zamrożenie VAT. Korzystanie z podzielonej płatności dotyczy tylko transakcji pomiędzy podatnikami VAT dokonywanych przelewem bankowym/SKOK i będzie następowało z inicjatywy płacącego. Będzie dobrowolne i możliwe do stosowania w sposób wybiórczy, czyli nie musi dotyczyć każdej faktury zakupu czy każdej transakcji z danym dostawcą.

Mechanizm

Przy dokonywaniu płatności kwota brutto z faktury ulegnie podziałowi na dwa strumienie: wartość netto i VAT. Za pomocą komunikatu przelewu bank/SKOK przeleje wartość netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwotę podatku VAT bezpośrednio na jego odrębne konto bankowe tzw. rachunek VAT czy też konto VAT sprzedawcy. Należy przy tym pamiętać, iż uznanie kwoty VAT na wyodrębnionym rachunku sprzedawcy nie jest równoznaczne z zapłatą podatku.

Rachunek VAT 

Do 30 czerwca br. banki/SKOK-i zobowiązane są do założenia specjalnych rachunków VAT do firmowych rachunków rozliczeniowych, także dla podatników zwolnionych przedmiotowo z VAT. Numer rachunku VAT będzie znany wyłącznie przedsiębiorcy i nie będzie trzeba podawać go na wystawianych fakturach. Na rachunek VAT nie mogą być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT, natomiast będzie on służył np. do zwrotu kwoty VAT w przypadku korekty faktury, jeśli pierwotna faktura została opłacona przez split payment. Jeżeli na rachunku VAT podmiotu opłacającego fakturę będzie zgromadzonych mniej środków niż wartość VAT wynikająca z komunikatu przelewu, bank/SKOK obciąży konto VAT do wysokości jego salda, a pozostałą kwotę VAT „pokryje” z rachunku rozliczeniowego.

Komunikat przelewu

Do zastosowania podzielonej płatności posłuży nabywcy jeden dokument wypełniany w systemie bankowym, tzw. komunikat przelewu. Na jego podstawie bank dokona odpowiedniego „zaliczenia" wskazanej w  nim kwoty na rachunek VAT podatnika. Do uzupełnienia będzie:

-        numer opłacanej faktury (jednej),

-        numer identyfikujący wystawcę faktury jako podatnika (NIP),

-        wartość brutto faktury (całość lub część),

-        wynikająca z ww. faktury kwota podatku VAT (całość lub część).

Po stronie banku/SKOK-u

Zgodnie z nowym prawem bankowym otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i ma być wolne od dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku kilku rachunków rozliczeniowych tego samego posiadacza prowadzonych w jednym banku utworzony zostanie jeden rachunek VAT. Prowadzenie więcej niż jednego rachunku VAT wymagać będzie złożenia w tej sprawie stosownego wniosku.

Nie dotyczy

Obecne regulacje nie przewidują możliwości korzystania z split payment w przypadku  płatności kartą i gotówkowych, a także przelewów w innej walucie niż złoty polski. Nie można stosować podzielonej płatności także przy płatnościach na podstawie faktur proforma oraz wobec płatności „zbiorczej”, tzn. za kilka faktur od tego samego dostawcy jednym przelewem.

Ograniczenia w dysponowaniu

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą stanowiły własność przedsiębiorcy, jednak dysponowanie nimi będzie ograniczone wyłącznie do operacji związanych z płatnościami VAT. Możliwe będzie dokonywanie przelewu na inny rachunek VAT - jako zachętę do stosowania podzielonej płatności, oraz opłacanie własnych zobowiązań podatkowych. Nie będzie natomiast możliwe m.in. spłacenie z tego rachunku „starych” zaległości w płatnościach VAT. W przypadku zgromadzenia na rachunku VAT dużych środków podatnik będzie miał prawo do wystąpienia z wnioskiem do US o inne zadysponowanie nimi, np. przesunięcie na jego „normalny” rachunek bankowy.

Systemy F-K i księgowość

Stosowanie podzielonej płatności wymusi zmiany w systemach finansowo-księgowych w zakresie m.in.
a/ księgowania operacji bankowych i rozliczania rozrachunków - przez konieczność księgowania dwóch przelewów, tj. na bieżący rachunek bankowy i na rachunek VAT;
b/ generowania komunikatów przelewu właściwych dla split payment;
c/ prowadzenia ewidencji księgowej rachunku VAT oraz wykazywania zgromadzonych na nim środków w sprawozdaniach finansowych;
d/ wzorów deklaracji, m.in. VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M -  począwszy od rozliczeń za lipiec i III kwartał 2018 r., gdzie przede wszystkim  dodane zostaną pozycje służące do wyrażenia przez podatnika woli i wysokości kwoty zwrotu na rachunek VAT (nie będzie już konieczne składanie odrębnego wniosku), a także woli i wysokości kwoty wcześniejszego regulowania zobowiązań VAT za pośrednictwem rachunku VAT. Ponadto, znikną pola, które w świetle obowiązku składania deklaracji VAT w formie elektronicznej nie mają racji bytu, czyli podpis podatnika i adnotacje US.

Korzyści i benefity 

Przedsiębiorcy korzystający ze split payment będą mogli liczyć na ograniczenie stosowania wobec nich podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, sankcji VAT i zasady solidarnej odpowiedzialności, a z drugiej strony – na zwrot VAT w ciągu 25 dni oraz zmniejszenie zobowiązania podatkowego w przypadku opłacenia go przed wymaganym terminem (wg poniższego wzoru).

S = Z × r ×

n

360

gdzie:

S

-

kwota, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT

Z

-

kwota zobowiązania podatkowego wynikającą z deklaracji podatkowej przed jego obniżeniem

r

-

stopa referencyjna NBP obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku

n

-

liczba dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem

Marta Bojanowska - dyrektor w Biurze Petra - dostawcy usług księgowych.  Od 2010 roku współtworzy i odpowiada za rozwój firmy. Na swoim koncie ma udział w wielu wdrożeniach księgowo-informatycznych w sektorze MŚP. Specjalizuje się w kwestiach relacji i komunikacji na linii Biuro-Klient.

www.biuropetra.pl

 

Zobacz także:
Komentarze
  • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Bądź na bieżąco! Możliwość otrzymywania najważniejszych informacji publikowanych w portalu BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.