UMWL: Szkolenia z działania 7.3 - programy aktywnej integracji


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego serdecznie zaprasza na szkolenia, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Planowany termin naboru:16 – 23 .03.2018 r.

UMWL: Szkolenia z działania 7.3 - programy aktywnej integracji
www.pixabay.com/pl

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
- instytucje rynku pracy,
- podmioty ekonomii społecznej,
- podmioty działające w obszarze rynku pracy,
- podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:
Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
b) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
d) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
e) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
f) wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
g) inne.

w ramach następującej kategorii interwencji: 109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

AGENDA SZKOLENIA

9:45 - 10:00         Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45      Główne założenia do konkursu z Działania 7.3
10:45 - 11:00      Przerwa kawowa
11:00 - 11:30      Kwalifikowalność wydatków
Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków
11:30 - 12:00      Pytania uczestników szkolenia 

Weź udział w szkoleniu:
21 lutego 2018 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)
Weź udział: http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-dotyczace-planowanego-konkursu-z-dzialanie-7-3-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-inne-podmioty-zielona-gora 

22 lutego 2018 r. – Gorzów Wielkopolski, Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6 (sala narad, niski parter)
Weź udział: http://rpo.lubuskie.pl/-/szkolenie-dotyczace-planowanego-konkursu-z-dzialanie-7-3-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-inne-podmioty-gorzow-wlkp-

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zobacz także:
Komentarze
  • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Bądź na bieżąco! Możliwość otrzymywania najważniejszych informacji publikowanych w portalu BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.